Hoe gaan we te werk?

Nauw samenwerken op afstand

Een globale indeling om een indruk te krijgen van hoe we te werk gaan. Uiteraard kan dit per voorstelling variëren.

  • Allereerst is er een bijeenkomst met de regisseur, productieleider e.d. zodat er afspraken gemaakt kunnen worden en van beide kanten kan worden overlegd wat er verwacht wordt van elkaar.
  • Na het overleg gaan we als duo voornamelijk zelfstandig een periode aan het werk. Denk daarbij aan de volgende aspecten:
    • Het script wordt doorgelezen
    • Basisideeën voor composities wordt opgenomen en digitaal verzonden naar de regisseur, om een idee te geven welke kant de muziek opgaat
    • Indien nodig kan van dit basisidee afgeweken worden. Mocht het naar wens zijn, worden de ideeën verder uitgewerkt
  • Na dit zelfstandige deel is het belangrijk om de muziek enkele keren (afhankelijk van de grootte van de voorstelling) te kunnen doornemen gedurende een theaterrepetitie, om een samenhangend geheel te krijgen van het theaterspel en de muziek. Waar nodig worden de laatste aanpassingen gepleegd.

Al met al wordt een groot deel dus door Joël en Dayenne zelfstandig gedaan. Er wordt echter per mail en dergelijken nauw samengewerkt met de regisseur en productieleider.

Voor filmproducties geldt grotendeels hetzelfde. Alleen is hierbij uiteraard geen sprake van livemuziek gedurende de film. In plaats daarvan worden er professionele geluidsopnamen gemaakt voor de desbetreffende film. Ook hierbij staat goede communicatie en nauwe samenwerking met het productieteam van de film voorop.